YouTube Facebook Twitter Instagram

Home

Cóipcheart


Is le Vroom-Town © Vroom-Town 2012 cóipcheart an tsuímh Ghréasáin seo agus a inneachar. Gach ceart ar chosaint. Cuirtear cosc ar athdháileadh nó ar atáirgeadh cuid den inneachar nó é ar fad ar aon bhealach seachas iad seo a leanas:

  • Féadfaidh tú sleachta a phriontáil nó a íoslódáil chuig diosca crua logánta agus iad a úsáid duit féin agus ar bhonn neamhthráchtála amháin.

Ní fhéadfaidh tú, gan cead sainráite i scríbhinn uainne, an t-inneachar a dháileadh nó a shaothrú ar bhonn tráchtála. Agus ní fhéadfaidh tú ach an oiread an t-inneachar a tharchur ná a stóráil in aon suíomh Gréasáin ná in aon chineál córas aisghabhála leictreonaí eile.

Ní bheidh grafaicí agus íomhánna na gcarachtar nach bhfuil aitheanta go sonrach mar chinn atá ar fáil d'úsáideoirí ar fáil d'aon duine le húsáid gan cead a fháil uainn. Is píosaí ealaíne agus scríbhneoireachta bunaidh é an t-inneachar grafach agus scríofa atá ar suíomh Vroom-Town, agus forbraítear iad faoi chóipcheart © Vroom-Town 2012

 

Téarmaí & CoinníollachaCóipcheartBeartas Príobháideachta - SéanadhDéan Teagmháil Linn