YouTube Facebook Twitter Instagram

Home

Artaigealan

Beartas Príobháideachta

Tá Vroom-Town an-dáiríre faoi do phríobháideacht agus táimid meáite ar a chinntiú go dtugtar cosaint do do phríobháideacht. Chruthaíomar an ráiteas príobháideachta seo d'fhonn ár dtiomantas daingean maidir le príobháideacht úsáideoirí a léiriú. Tugtar achoimre sa mhéid seo a leanas ar ár gcleachtais bailithe agus scaipthe eolais don suíomh Gréasáin.

I gcás go n-iarraimid ort faisnéis ar leith a chur ar fáil trína féidir tú a aithint agus tú ag úsáid an tsuímh, ansin is féidir leat a bheith cinnte nach n-úsáidfear an fhaisnéis ach de réir an ráitis phríobháideachta seo. Bainimid úsáid as na sonraí seo chun eispéireas an chuairteora chuig ár suíomh a oiriúnú duitse, ag taispeáint inneachar cuairteoirí a mheasaimid a mbeadh spéis acu ann, agus an t-inneachar sin á thaispeáint de réir a gcuid sainroghanna féin.

1. Cad a bhailímid agus cén fáth
Ní bhailímid faisnéis fút lenar féidir tú a aithint, seachas nuair a chuireann tú féin an fhaisnéis sin ar fáil dúinn. Mar shampla, má chuireann tú ceist isteach chugainn nó má chláraíonn tú dár nuachtlitir, b'fhéidir go n-iarrfaí ort faisnéis ar leith a sholáthar mar do shonraí teagmhála (ainm agus aois an linbh, seoladh r-phoist, seoladh poist, srl). Nuair a chuireann tú isteach an fhaisnéis atá luaite thuas trínár suíomh Gréasáin, tá toiliú á thabhairt agat maidir le bailiú agus úsáid d'fhaisnéis pearsanta mar a thugtar sa Bheartas Príobháideachta seo.

Ní roinnfear an fhaisnéis a bhailímid le haon chomhlacht, suíomh Gréasáin nó aon tríú páirtí eile. Níl sé againn ach díreach le fanacht i dteagmháil lenár gcuairteoirí agus chun na seirbhísí a sholáthraímid a fheabhsú. Bailímid an fhaisnéis d'fhonn cuairt do linbh ar Vroom-Town.com a oiriúnú duit. Féadfaimid an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú:
- ainm agus Dáta Breithe an linbh
- faisnéis teagmhála lena n-áirítear seoladh r-phoist (a úsáidtear mar chuid den logáil isteach agus chun Ríomh-Nuachtlitreacha agus Tairiscintí a fháil) agus seoladh poist (chun an T-Léine Vroom-Town a chur sa phost)
- faisnéis dhéimeagrafach cosúil le sainroghanna agus spéiseanna
- faisnéis eile a bhaineann leis an eispéireas pearsanta chuig an suíomh a fheabhsú
- Féadfaimid Ríomh-Nuachtlitir nó r-phoist a sheoladh ó am go ham maidir le táirgí nua, tairiscintí speisialta nó faisnéis eile a mheasaimid a thaitneoidh go mór le do leanbh agus úsáidfimid an seoladh r-phoist a chuir tú ar fáil.

2. Seoltaí r-phoist
Cé go mbailítear seoltaí r-phoist trí shuíomh Gréasáin Vroom-Town, ní mór d'úsáideoirí rogha a dhéanamh clárú leis an Ríomh-Nuachtlitir agus seolfar r-phost fíordheimhnithe chucu. Nílimid ag iarraidh go mbeidh tú ag fáil r-phoist uainn nach bhfuil uait, dá bhrí sin déanaimid cinnte go mbeidh sé éasca agat aon seirbhís a d'iarr tú ach is mian leat a fhágáil a fhágáil go héasca. Má chláraíonn tú dár Ríomh-Nuachtlitir Vroom-Town ní dhíolfaimid, ní mhalartóimid ná ní thabharfaimid do sheoladh r-phoist do thríú páirtí.

Mura mian leat ár nuachtlitir ná an chumarsáid fógraíochta a fháil, féadfaidh tú rogha a dhéanamh gan iad a fháil trí na treoracha atá i ngach nuachtlitir a leanúint nó trí r-phost a sheoladh chuig Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Tá slándáil do chuid faisnéise pearsanta tábhachtach dúinn. Leanaimid caighdeáin an tionscail a nglactar leo tríd is tríd d'fhonn an fhaisnéis phearsanta a sheoltar chugainn a chosaint.

3. Fógróirí Tríú Páirtí
Uaireanta déantar na meirgí fógraíochta agus foirmeacha eile fógraíochta a bhíonn le feiceáil ar an suíomh Gréasáin seo a chur ar fáil duit, ar ár son, trí thríú páirtí. Féadfaidh siad faisnéis a bhailiú – agus níl aon smacht againn air – molaimid duit a mbeartas príobháideachta a sheiceáil. Mar sin féin déanaimid iarracht a chinntiú go bhfuil fógróirí creidiúnacha againn.

Rogha Isteach-Amach
Tugann ár suíomh an deis d'úsáideoirí rogha a dhéanamh gan cumarsáid a fháil uainn, díreach trí r-phost a sheoladh chuig Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Athraigh/Modhnaigh
Tugann Vroom-Town an rogha d'úsáideoirí faisnéis a cuireadh ar fáil roimhe sin a athrú agus a leasú. Chun é sin a dhéanamh, cuir r-phost chuig: Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. (Cuir "update/nuashonraigh" i líne an ábhair le do thoil)

Teagmháil leis an suíomh Gréasáin
Má tá aon cheist agat maidir leis an ráiteas príobháideachta seo, maidir le cleachtais an tsuímh seo, nó do chuid déileálacha le Vroom-Town, déan teagmháil le do thoil le: Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Slándáil
Táimid meáite ar a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis ar fad a thugann tú slán. Chuige sin, tá nósanna imeachta fisiceacha, leictreonacha agus bainistíochta oiriúnacha i bhfeidhm againn leis an bhfaisnéis a bhailímid ar líne a chosaint agus a choinneáil slán. Coinnítear sonraí ballraíochta (má chláraíonn do leanbh linn) slán i limistéar nach bhfuil rochtain ag an bpobal air agus tá ár bhfreastalaí stóráilte i limistéar atá faoi chosaint shlán 24 uair an chloig. Thar aon ní eile, oibrímid go crua lena chinntiú gur áit shábháilte é ar suíomh Gréasáin do leanaí a thugann cuairt air.

Roghnaíomar PayPal mar mhodh íocaíochta slán a bheidh sealbhóirí chuntas PayPal agus sealbhóirí cártaí creidmheasa in ann a úsáid.

Naisc le suíomhanna Gréasáin eile
D'fhéadfadh naisc a bheith ar Vroom-Town.com chuig suíomhanna Gréasáin eile a mbeadh spéis acu iontu agus chomh luath is a úsáideann tú na naisc sin lenár suíomh a fhágáil, ba chóir duit a thabhairt ar aird nach bhfuil aon smacht againn ar an suíomh Gréasáin eile sin. Dá bhrí sin, ní féidir linn a bheith freagrach as cosaint agus as príobháideacht aon fhaisnéise a chuireann tú ar fáil agus tú istigh ar shuíomhanna eile agus ní rialaíonn an ráiteas príobháideachta seo suíomhanna den sórt sin. Cé nach gceadaímid naisc ach chuig comhlachtaí creidiúnacha a chreidimid go bhféadfadh suim a bheith ag leanaí iontu agus a bheadh tairbhiúil do chuairteoirí Vroom-Town.com, ba cheart duit a bheith cúramach agus féachaint ar an ráiteas príobháideachta atá infheidhme maidir leis an suíomh Gréasáin atá i gceist.

Smacht ar d'fhaisnéis phearsanta
Ní dhíolfaimid, ní dháilfimid agus ní chuirfimid ar léas d'fhaisnéis phearsanta le tríú páirtithe mura mbeidh cead faighte againn uait ar dtús. Féadfaimid d'fhaisnéis phearsanta a úsáid chun faisnéis fógraíochta a sheoladh chugat. Má chreideann tú go bhfuil aon fhaisnéis atá inár seilbh maidir leat míchruinn nó neamhiomlán, seol r-phost chugainn le do thoil ag Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. agus ceartóimid láithreach aon fhaisnéis a mheasfar a bheith míchruinn.

 

Téarmaí & CoinníollachaCóipcheartBeartas Príobháideachta - SéanadhDéan Teagmháil Linn